พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ปัญญาสมวาร
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ นำข้าราชการกรมการเงินทหารเรือเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน
นำเข้าโดย : ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2016-12-01 08:03:08