การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชีและการเงิน
นาวาเอกหญิง เกษชลา สังขะวรรณะ รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ
นำเข้าโดย : ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2016-11-23 10:55:34