กิจกรรม ๕ ส
นาวาเอกหญิง เกษชลา สังขะวรรณะ รองเจ้ากรมกรมการเงินทหารเรือ กล่าวเปิดงาน และมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้กับกำลังพล กรมการเงินทหารเรือ ในการจัดกิจกรรม ๕ ส เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ก.ย.๕๙ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ กรมการเงินทหารเรือ
นำเข้าโดย : ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2016-09-16 10:03:25