การควบคุมภายใน
นาวาเอก บัณฑิต หาเรือนผล รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การควบคุมภายใน" โดยคุณ อัจฉรา อัคนิทัติ เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย.๕๙ ณ ห้องประชุมกรมการเงินทหารเรือ
นำเข้าโดย : ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2016-09-16 10:01:42