ผู้บริหารธนาคารทหารไทยเข้าเยี่ยมแสดงความยินดี
พลเรือตรี ชุมศักดิ์ นาควิจิตร เจ้ากรมการเงินทหารเรือ ให้การต้อนรับ คุณโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารทหารไทย และคณะ เข้าเยี่ยมแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งเจ้ากรมการเงินทหารเรือ เมื่อวันที่ ๙ ต.ค.๕๘ ณ ห้องประชุมกรมการเงินทหารเรือ
นำเข้าโดย : ร.อ.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2015-10-13 13:46:19