พิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๕๗ ณ โรงเรียนการเงิน กองวิทยาการ กรมการเงินทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๕๗ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๓๙ นาย
นำเข้าโดย : ร.ท.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2014-04-01 09:36:17