กรมการเงินทหารเรือจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธี จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ Major Bolw Hit ปิ่นเกล้า กรงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้ สนับสนุนกิจกรรม สาธารณกุศลต่างๆ และสนับสนุนการสวัสดิการ ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมการเงินทหารเรือ
นำเข้าโดย : ร.ท.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2014-03-20 14:11:14