กรมการเงินทหารเรือ จัดการอบรมเรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
กรมการเงินทหารเรือ จัดการอบรมเรื่อง การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการประเมินองค์กรตนเอง ให้แก่ข้าราชการกรมการเงินทหารเรือ จำนวน ๗๕ นาย ในวันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ (ศปก.ทร.) โดยอาจารย์ สายพิรุณ เพิ่มพูน
นำเข้าโดย : ร.ท.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2014-03-17 14:04:37