พิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก
พลเรือตรี วิพากษ์ น้อยจินดา เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๕๗ ณ โรงเรียนการเงิน กองวิทยาการ กรมการเงินทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๕๗ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๒๒ นาย
นำเข้าโดย : ร.ท.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2014-03-13 10:12:36