เจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากรมาให้บริการรับยื่นแบบ
เจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากรมาให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.๙๐,๙๑) ประจำปีภาษี ๒๕๕๖ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างสังกัด ทร. ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ ก.พ.๕๗ ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ
นำเข้าโดย : ร.ท.วุฒิพงษ์ บุญปกครอง
วันที่นำเข้า : 2014-02-28 09:11:39